Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov si pripomíname každoročne 21. marca. Bol vyhlásený OSN v roku 2012 a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Každý rok prináša novú tému, ktorou upozorňuje na aktuálne témy v súvislosti s lesmi a vyzýva verejnosť na zintenzívnenie aktivít na pomoc zachovania zdravých lesov.

Témou roka 2021 je „Obnova lesov – cesta k ozdraveniu a blahobytu“. Les má v životnom prostredí nezastupiteľné miesto. Je to živý organizmus, presahujúci ľudský vek, plní množstvo funkcií, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability, racionálneho využívania a trvalo udržateľného rozvoja nenahraditeľné.

Rok 2021 je rokom začiatku novej dekády obnovy ekosystémov. Jej cieľom je zabrániť, zastaviť a zvrátiť degradáciu ekosystémov na každom kontinente a v každom oceáne. Ekosystémy podporujú všetok život na Zemi. Čím zdravšie sú naše ekosystémy, tým zdravšia je planéta a jej obyvatelia. Ich obnova nebola nikdy taká naliehavá ako teraz.

Kľúčové posolstvá na rok 2021:

  • Zdravé lesy znamenajú zdraví ľudia.
  • Potrava z lesa je zdrojom zdravej stravy.
  • Obnova lesov zlepší naše životné prostredie.
  • Udržateľné lesníctvo môže vytvoriť milióny zelených pracovných miest.
  • Poškodené pôdy môžu byť obnovené v obrovskom rozsahu.
  • Každý strom sa počíta.
  • Zapojenie ľudí do udržateľného využívania lesov je kľúčovým krokom k pozitívnej zmene.
  • Môžeme sa zotaviť zo zdravotnej a ekonomickej krízy našej planéty. Obnovme planétu v tomto desaťročí.

 

 

Podobné články