Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Základné údaje:
  • Typ ponuky: celoročné programy, prednášky a prezentácie, diskusie, workshopy, kurzy a tréningy, semináre a školenia
  • Poskytovateľ Národná recyklačná agentúra Slovensko, skrátene NARA-SK
  • Cena S poplatkom 90€/1.hod-60€/ďalšia hod/1prednášajúci - lektor

Téma EVVO: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov

Obsahová náplň témy: 

Tvorba integrovaných projektových zámerov.

  • Status QUO – východiskový stav územia.
  • Návrhový stav po realizácii zámeru.

3 H - základ správneho postupu pre  návrh zelenej infraštruktúry.

Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov

https://www.narask.sk/l/obehove-hospodarstvo-v-regionalnej-samosprave/

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/

Personálne a technické zabezpečenie:

  1. Odborní pracovníci, lektori, prednášajúci, metodici, moderátori a mediátori.
  2. Vzdelávacie materiály.
  3. Technické zabezpečenie praktických ukážok.
  4. Odborná príprava lektorov a prednášajúcich.

Hodnotové vyjadrenie zabezpečenia:                                       

Počet lektorov, prednášajúcich: 2 (dvaja)

Doba prednášky: odporúčané min. 3 hodiny pre jednu tému

Personálne výdavky: prvá hodina 90 €/ prednášajúci, lektor, každá ďalšia hodina 60 €/ prednášajúci, lektor

Cestovné&

Súvisiacie články