Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora

Základné údaje:
  • Typ ponuky: prednášky a prezentácie, diskusie, exkurzie, workshopy
  • Poskytovateľ Nezisková organizácia Barbora
  • Cena S poplatkom 150€

Program Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora je variácia programu Hravá geológia. Je určený pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl.

Výuka prebieha vonku v priestoroch Geologického múzea Barbora a je nastavená podľa veku, požiadaviek a potrieb skupiny. Program je zameraný na poznatky z odborov geológia, mineralógia, petrológia, paleontológia a iné. Tie sú mimoriadne komplexné a majú prepojenie na ostatné vedné odbory. Počas programu sa prepájajú vedomosti z rôznych predmetov s vedami o Zemi. Program je možné kombinovať s rôznymi praktickými aktivitami ako napr.: exkurzia okolím zameraná na geológiu, históriu života na Zemi alebo na život v nive Moravy. Neďaleko sa nachádza hrad Devín s bohatou históriou.

Trvanie programu: 45 min. Po vzájomnej dohode je možnosť upraviť trvanie alebo doplniť niektorý z programov z ponuky NO Barbora.

Skanzen sa nachádza za Devínom v smere na Devínsku Novú Ves, je dostupný aj MHD.

Cena uvedená v popise je orientačná, výsledná cena závisí od počtu účastníkov a ich potrieb. Neváhajte nás kontaktovať s prípadnými otázkami.

Súvisiacie články