Hravá geológia

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy
  • Poskytovateľ Nezisková organizácia Barbora
  • Cena S poplatkom 75€

V roku 2019 sme spustili výučbu geológie inovatívnym spôsobom. Po pozitívnych ohlasoch na prvé workshopy pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl sme sa rozhodli v programe pokračovať a výučbu rozširovať do rôznych záujmových skupín a škôl, v Bratislavskom i Trnavskom samosprávnom kraji.

Výučba kde sa venujeme prezentácií geológie a vedám o Zemi zaujímavým a netradičným spôsobom prebieha v triedach daného ročníka a je nastavená vždy individuálne podľa požiadaviek danej skupiny. Počas tohto času sú všetci účastníci zapojení priamo do hodiny a výučba okrem teoretických poznatkov dáva priestor aj na praktické ukážky, čím sa zvyšuje nielen pozornosť poslucháčov, ale i prínos nových poznatkov, ktoré sa vďaka tejto hravej forme lepšie zapamätajú. Pozornosť a sústredenosť je zvýšená vďaka interaktívnym aktivitám. Ide hlavne o pozorovanie rôznych minerálov, fosílií a vzácnych kameňov vďaka práci s mikroskopom a otvorenej diskusii, kde radi zodpovieme všetky otázky.

Tento projekt je realizovaný s cieľom zvyšovania záujmu vied o Zemi, a to z rôznych oblastí akými sú geológia, mineralógia, paleontológia. Nezisková organizácia Barbora buduje Geopark Malé Karpaty a aj vďaka tomuto projektu sa dostáva čoraz viac do povedomia obyvateľov Malokarpatského regiónu, ktoré je plné krásnych geologických fenoménov, histórie spojenej s baníctvom a miest, ktoré stojí za to navštíviť.

Trvanie výučby, workshopu: 45 min. Možnosť časové trvanie po vzájomnej dohode individuálne nadstaviť, podľa časových potrieb a možností skupiny.

Ak máte záujem o workshop alebo výučbu neváhajte sa nám ozvať. Radi Vám zodpovieme otázky, individuálne prispôsobíme program a obsah a výučbu zrealizujeme u Vás.

Cena uvedená v popise je orientačná, výsledná cena je závislá od počtu účastníkov a ich individuálnych potrieb.

Súvisiacie zdroje