Kam miznú včely?

Prostredníctvom tohto videa sa dozvieš o možných príčinách vážneho problému, ktorému čelia naše opeľovače, kolapsu kolónií. Nechaj sa inšpirovať a povzbudiť pri vytváraní okolitého prostredia, ktoré bude v súlade s prírodou, včelami, inými živými bytosťami a komunitou. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie. 

Viac..

Zaťažené oblasti životného prostredia Slovenskej republiky 2016

V publikácii "Zaťažené oblasti životného prostredia SR 2016" sú uvedené príklady a poznatky zo siedmich zaťažených oblastí, ktoré sa nachádzajú v rôznych regiónoch Slovenska (Bratislavský, Galatský, Dolnopovažský, Novozámocký, Hornonitriansky, Košický, Zemplínsky). Príklady sú zamerané na znečistenie ovzdušia, vôd, produkciu odpadov, špecifické environmentálne problémy, ale aj

Viac..

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2016 / Environmental Regionalisation of the Slovek republic 2016

  Publikácia predstavuje prierezový zdroj informácií o stave životného prostredia na Slovensku za obdobie 2010-2016. Obsahuje analýzu jednotlivých zložiek životného prostredia (napr: ovzdušie, voda, pôda, biota a iné) z hľadiska zaťaženia ŽP, ako aj vymedzenie jednotlivých regiónov environmentálnej kvality. Zaoberá sa aj perspektívou vývoja environmentálnej kvality do r. 2025 a&n

Viac..

Projekt ConnectGREEN - Obnova a manažment biokoridorov ako prvkov zelenej infraštruktúry v horských regiónoch povodia Dunaja

Projekt ConnectGREEN - Obnova a manažment biokoridorov ako prvkov zelenej infraštruktúry v horských regiónoch povodia Dunaja Hlavným cieľom projektu (2018 - 2021) je zachovať, resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a inými chránenými oblasťami nadnárodného významu v karpatskom ekoregióne, a to v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, S

Viac..

Prečo mestá potrebujú stromy?

Stromy majú svoje tajomstvá a poskytujú nám toho veľmi veľa. Prostredníctvom videa preskúmaj, prečo sú stromy nevyhnutné pre kvalitu nášho života v mestách. Zistíš, že vysádzanie stromov prináša okamžitý prospech nielen nám, voľne žijúcim živočíchom, ekosystémom, ale aj ďalším generáciám. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie. 

Viac..

INOVUJTE EKOLOGICKY!

Príručka o ekologických inováciách pre malé a stredné podniky a obchodných poradcov.

Viac..

Tajný svet detritu

Čo potrebuješ na pestovanie rastlín? Pôdu, však? Zaujímalo ťa niekedy, čo to je a z čoho pozostáva? Vieš, čo je „hnedý" potravový reťazec? V tomto videu sa to dozvieš. Získaš informácie o tom, že mŕtva hmota, ako sú napríklad rybníkový kal či výkaly zvierat, je obrovským zdrojom energie pre ekosystémy, vrátane nás. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímav

Viac..

Život plastovej fľaše

Recyklácia je proces premeny odpadového materiálu na nové predmety. Stručne povedané, znamená to urobiť niečo nové z niečoho starého. Znižuje sa tým množstvo odpadu a  šetrí  životné prostredie. V dnešnom videu sleduj životný cyklus troch rôznych plastových fliaš a odhaľ nebezpečenstvo, ktoré tieto jednorazové predmety predstavujú pre náš svet. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a o

Viac..