Aké sú výhody množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu?

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Triedime odpad naozaj dôsledne?

V zmesovom komunálnom odpade sa nachádza množstvo vytriediteľných zložiek (najmä biologicky rozložiteľný komunálny odpad, plasty, papier a lepenka, sklo), ktoré by mali končiť v nádobách na triedený zber.

Ako to môžeme zlepšiť?

Kľúčový je spôsob, akým každá obec zavedie zber odpadov a stanoví miestny poplatok za komunálne odpady.

Aký je rozdiel medzi množstvovým zberom a paušálnym poplatkom?

Množstvový zber je ten, ktorý najviac motivuje k dôslednejšiemu triedeniu. Jeho podstata sa dá vyjadriť slovami: “plať len za to, čo naozaj vyhodíš”.

V prípade paušálneho poplatku za komunálny odpad zaplatí každý občan rovnaký poplatok. Dokonca aj ten občan, ktorý odpad dôsledne triedi a do zmesového komunálneho odpadu vyhadzuje len minimum.

Vďaka váženému množstvovému zberu je možné presne vyčísliť množstvo zmesového komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Poplatok je teda stanovený na základe skutočne vyprodukovaného množstva odpadu. Tento systém nás motivuje odpad viac triediť a zároveň šetrí naše peňaženky. 

Žiadajme od svojej obce zavedenie váženého množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu.

 

Viac informácií nájdete na:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: https://www.minzp.sk/

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: https://www.sazp.sk/

INFORMAČNÁ PLATFORMA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO: https://www.zelenehospodarstvo.sk/