BIGECHE č. 26

Základné údaje:
  • Typ zdroja: časopisy
  • Vydal/zostavil KP NIVAM v Prešove
  • Rok vydania 2023
  • ISBN 1335-9940
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

V prezentovanom čísle BIGECHE je uvedený článok zameraný na problematiku odpadov, konkrétne zahŕňa opis realizácie aktivity "Zero waste" (bezodpadová) výzva.