Energia v súvislostiach

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky,učebné pomôcky
  • Vydal/zostavil ŽIVICA
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Príručka Enegria v súvislostiach pre základné a stredné školy dostupná aj v PDF. verzii na stiahnutie. Hľadajte na stránke v skecii materiály pre školy.