Čo je to nežná mobilita?

Základné údaje:
 • Typ zdroja: pracovné listy
 • Vydal/zostavil Doprava na Považí
 • Rok vydania 2023
 • Cena Bez poplatku
 • Distribúcia Elektronická
 • Kontakt pre objednávku neuvedené
 • Jazykové mutácie SK

Meníme pohľad detí na mobilitu a verejný priestor

Združenie Doprava na Považí ponúka zdarma pracovné listy, určené najmä pre druhý stupeň ZŠ, na tému trvalo udržateľnej dopravy – Čo je to nežná mobilita? Pracovné listy môžu byť zaujímavým spestrením a doplnením novej témy na hodiny environmentálnej či regionálnej výchovy.

Aké znalosti žiaci a žiačky nadobudnú?

 • Naučia sa klasifikovať rôzne druhy dopravy podľa toho, aký dopad majú na životné prostredie.
 • Zistia tiež, koľko verejného priestoru v meste jednotlivé druhy dopravy zaberajú a aké riziko predstavujú pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
 • Zistia, čo je to verejný priestor a zvýši sa ich citlivosť voči kvalite verejného priestoru.
 • Dozvedia sa, čo je to bezbariérovosť a uvedomia si, že ulice v meste či obci používajú ľudia s rôznymi potrebami a verejné priestory by na to mali byť prispôsobené.

Pracovné listy vznikli ako súčasť projektu Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou, ktorý bol podporený z grantového environmentálneho programu Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho kraja.