Ako predchádzať vzniku bioodpadu a ako s ním zaobchádzať?

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Čo je bioodpad?

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Prečo je jeho skládkovanie problém?

Skládkovaním biologicky rozložiteľných odpadov vzniká metán — jeden zo skleníkových plynov, ktorý sa podieľa na globálnom otepľovaní.

Ako predchádzať vzniku bioodpadu?

Ešte skôr, ako začneme riešiť nakladanie s bioodpadom je potrebné zvážiť, či nie je možné predchádzať už jeho samotnému vzniku. Potraviny nenakupujme hladní a vždy majme pripravený nákupný zoznam — vďaka tomu nekúpime nič navyše a zníži sa tak pravdepodobnosť, že potraviny nestihneme spotrebovať a budeme nútení ich vyhodiť.

Čo robiť so zvyškami z prípravy jedál?

Veľa takzvaných zvyškov z potravín sa dá ešte efektívne využiť. Zo suchého pečiva je možné vyrobiť strúhanku, z mrkvovej a petržlenovej vňate je možné vyrobiť pesto na cestoviny, zo zvyškov zeleniny pripraviť vývar. V prípade nedostatku času je možné odrezky zo zeleniny zmraziť a využiť ich na prípravu polievok neskôr. Množstvo potravín je okrem toho možné sušiť, či zavárať.

Ako zaobchádzať s bioodpadom?

V bytoch je to vermikompostovanie, pri ktorom je kompost tvorený za pomoci dážďoviek. Domácnosti v rodinných domoch môžu využívať domáci kompostér na záhrade. Výsledný kompost je možné využívať ako hnojivo pri dopestovaní si vlastných potravín, alebo na prihnojenie trávnika.

Domácnosti, ktoré svoj bioodpad ešte nekompostujú, môžu vytriedený bioodpad vynášať do hnedej nádoby. Zbernú nádobu zabezpečí obec pre každú domácnosť v rodinnom dome aj pre domácnosti v bytovom dome.

Kuchynský olej a tuky

Použitý kuchynský olej a tuky do hnedej nádoby nepatria — tie je potrebné zbierať do PET fliaš, alebo do na to určených vedierok a odovzdávať ich len do špeciálnych zberných nádob, ktoré sú k dispozícii napríklad pri supermarketoch, čerpacích staniciach, prípadne na iných miestach vyhradených na tento účel obcou.

 

Viac informácií nájdete na:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: https://www.minzp.sk/

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: https://www.sazp.sk/

INFORMAČNÁ PLATFORMA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO: https://www.zelenehospodarstvo.sk/