Zatoč s odpadom - výzvy pre jednotlivcov a aktivity pre učiteľov

Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Staň sa súčasťou kampane a zisti ako môžeš s odpadom zatočiť ty sám.

Čaká na teba 10 výziev, ktoré sa budú postupne odhaľovať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2021 do júna 2022.

Do každej výzvy sa môžeš zapojiť len raz (t.j. 10-krát počas trvania kampane), a to vyplnením formulára, kde uvádzaš informácie, alebo pripájaš prílohy podľa charakteru danej výzvy. Môže ísť o fotografiu, číslo alebo text.Po skončení konkrétnej výzvy budeš zaradený do mesačného žrebovania o hodnotné ceny. Čím viac výziev splníš, tým väčšiu šancu budeš mať v záverečnom žrebovaní po skončení kampane (júl 2022).

Ak si na výzvu nestihol zareagovať v danom mesiaci, nevadí! Zapoj sa, keď budeš mať čas a chuť. Stále máš šancu na výhru v záverečnom žrebovaní.

Ak ste napríklad učiteľ a chcete do kampane zapojiť svojich žiakov, zadajte im výzvu ako samostatnú prácu, domácu úlohu či projekt s rodičmi. Registrovať sa do výzvy a nahrávať výsledky však musí každý žiak individuálne (prípadne za pomoci rodiča doma alebo za pomoci učiteľa v škole).

Pre učiteľov prebieha aj sprievodná aktivita Učiteľ v akcii, ktorá prináša námety na edukačné aktivity ako zatočiť nie len s odpadom, ale aj s nudou na hodine.