Grafická súťaž - ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽADnicu

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Stredoslovenskou galériou vyhlasujú grafickú súťaž pre ZUŠ, stredné a vysoké školy a záujmové krúžky. Gr...

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu školský rok 2021/2022 ...

Zatoč s odpadom - výzvy pre jednotlivcov a aktivity pre učiteľov

Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Staň sa súčasťou kampane...

Prihlasovanie na ŠIŠKU

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA je trojdňové podukatie, ktoré sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové náp...

Erasmus+ 2021 - 2027 : Výzva 2021 (2. kolo)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a ...

Výchova a vzdelávanie pre zelenšiu Európu - Povedz si svoje!

Prostredníctvom Zelenej dohody sa EÚ snaží zmeniť Euŕopu na zelenšiu a udržateľnejšiu. Jednou z dôležitých nástrojov ako to dosiahnuť sú výchova a vzd...

ERASMUS+ 2021 - 2027: Nová výzva na predkladanie návrhov projektov

SAAIC1 - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s IUVENTOU2 – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a š...

INTERREG V-A SK-CZ 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným or...