Resetovať filter

Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia o...

Zapoj sa do Vedomostného kvízu – 50. výročie CITES

V piatok, 3. marca, sme si pripomenuli Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day - WWD) s dôležitým míľnikom dohovoru CITES (Dohovor o medzinárodn...

Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania

Týždeň 6.-10. 3. 2023 je Medzinárodným týždňom otvoreného vzdelávania (https://oeweek.oeglobal.org/). Ide o prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti,...

ZELENÝ VZDElÁVACÍ FOND

Zelený vzdelávací fond aj v tomto roku podporí environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu! Využite pre svoje environmentálne aktivity, či pr...

Urobme si v skriniach poriadok a pomôžme Zemi

Recyklohry, vzdelávací projekt spoločnosti ASEKOL SK, sa vo svojej poslednej úlohe zameral na recykláciu textilu. Dlho nenosené nohavice, tepláky, tri...

Grantová výzva pre občiansku vedu

Financovanie a mentoring pre nové aj existujúce projekty občianskej vedy. Občianska veda približuje vedu ľuďom a ľudí vede. V oblasti biológie a en...

POMÔŽTE NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ

Aktuálne máme jedinečnú príležitosť obnoviť územie, ktoré bolo dlhé roky intenzívne využívané na poľnohospodárske účely. Teraz máme šancu zmeniť to...

Kvíz o biohospodárstve - vyhrajte neobyčajné ceny

Počuli ste už o papieri vyrobenom z kravského trusu? Že je to nemožné? Vďaka biohospodárstvu to idA videli ste už vianočné ozdoby vyrobené z kôry stro...