Resetovať filter

Oplyvnite smerovanie koncepcie enviro vzdelávania v Žilinskom kraji

V priebehu 1. polroka 2024 plánuje Žilinský samosprávny kraj pripraviť Koncepciu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v Žilinskom kraji ...

Druhá výzva IMPETUS - finančná a metodická podpora projektov občianskej vedy

Občianska alebo participatívna veda aktívne zapája verejnosť do výskumu. Študenti, učitelia, dobrovoľníci z neziskových organizácií a záujmových spolk...

GO GREEN dotazník - šetrné správanie sa voči klíme a životnému prostrediu

Vážení priaznivci klimatickej a environmentálnej výchovy, v roku 2024 sme si dali predsavzatie k šetrnejšiemu správaniu sa voči klíme a životnému p...

Atlas (Nadácia VUB) - výzva na predkladanie projektov

UŽ 4. ROK HĽADÁME TÝCH, KTORÍ NAMIESTO POPIERANIA KLIMATICKÝCH ZMIEN PODOPIERAJÚ PRÍRODU...

Predplatné českých enviro-časopisov na rok 2024

Milí priatelia, naše Centrum environmentálnych aktivít Trenčín už dlhé roky distribuuje na Slovensku české časopisy BEDRNÍK, VERONICA, BÍLÉ/BIELE K...

Vzdelávanie pre klímu Slovensko- pridaj sa do európskej komunity aj Ty

Milí učitelia, lektori, študenti a ďalšie zainteresované strany v oblasti vzdelávania pre klímu, pridajte sa do našej európskej participatívnej komuni...

Halov močiar, domov vzácnych a ohrozených druhov - výzva na jeho záchranu

"Keď sa povie Halov močiar, predstavím si mokraď plnú života. Priamo na tejto lokalite nachádzajú domov mnohé vzácne a ohrozené druhy vtáctva. Nejde v...

Prihláste sa na odber EKOnoviniek od Planet Lover!

Milý/á environmentálny/a koordinátor/ka, ak máte chuť, prihláste sa do pravidelného informačného newslettra ohľadom našich EKOaktivít! Každý mesiac...