Výzvy

ZATOČ s ODPADOM

... a zaži zmenu na sebe

Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 446 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Staň sa súčasťou kampane a zisti ako môžeš s odpadom zatočiť ty sám.

Zapoj sa

1. Registruj sa

Vyplň jednoduchý formulár.

2. Splň výzvu

Prijmi aspoň jednu výzvu a zaži zmenu.

4. Získaj

Dobrý pocit a hodnotnú cenu.

Otázky a odpovede

Úsilie tímu environmentálnej výchovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Počas „lockdownu“ 2020/2021 sme pracovali na novom koncepte publikácií. Najprv sme sa zahryzli do témy ODPAD, pretože sa častokrát nesprávne zužuje len na oblasť separácie a recyklácie. Riešenia však nemusia byť také jednoznačné a možno sa ukrývajú priamo v nás.

Nechceli sme, aby tieto myšlienky zostali len v zásuvkách kabinetov a učební. Rozhodli sme sa im vdýchnuť život a prostredníctvom kampane ich dostať do vašich domácností aj hláv. Cieľom výziev je naštartovať pozitívnu zmenu v spoločnosti, ukázať ako môžeme spolu zatočiť s odpadom.

Áno, do výziev sa môže zapojiť ktokoľvek. Každý sa registruje, plní výzvy a súťaží individuálne, sám za seba.

Ak ste napríklad učiteľ a chcete do kampane zapojiť svojich žiakov, zadajte im výzvu ako samostatnú prácu, domácu úlohu či projekt s rodičmi. Registrovať sa do výzvy a nahrávať výsledky však musí každý žiak individuálne (prípadne za pomoci rodiča doma alebo učiteľa v škole).

Pre učiteľov prebieha aj sprievodná aktivita Učiteľ v akcii, ktorá prináša námety na edukačné aktivity ako zatočiť nielen s odpadom, ale aj s nudou na hodine.

Čaká na teba 10 výziev, ktoré sa budú postupne odhaľovať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2021 do júna 2022.

Do každej výzvy sa môžeš zapojiť len raz (t.j. 10-krát počas trvania kampane), a to vyplnením formulára, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Zapoj sa do výzvy“. Vo formulári uvádzaš informácie alebo pripájaš prílohy podľa charakteru danej výzvy. Môže ísť o fotografiu, číslo alebo text.

Po skončení konkrétnej výzvy budeš zaradený do mesačného žrebovania o hodnotné ceny. Čím viac výziev splníš, tým väčšiu šancu budeš mať v záverečnom žrebovaní po skončení kampane (júl 2022).

Ak si na výzvu nestihol zareagovať v danom mesiaci, nevadí. Zapoj sa, keď budeš mať čas a chuť. Stále máš šancu na výhru v záverečnom žrebovaní.

 • Kampaň Zatoč s odpadom prebieha od septembra 2021 do júna 2022 a pozostáva z 10-mesačných výziev (1 mesiac = 1 výzva).
 • Účastníkom kampane (ďalej len účastník) sa stáva každý, kto sa registruje vyplnením on-line formulára na stránke kampane.
 • Do každej výzvy sa účastník môže zapojiť len raz (t. j. 10-krát počas trvania kampane), a to vyplnením formulára, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Zapoj sa do výzvy“.
 • Do mesačného žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí sa zapojili do výzvy prebiehajúcej v danom mesiaci (celkove 10 žrebovaní).
 • Do záverečného žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí sa zapojili minimálne do troch výziev počas celého trvania kampane. Za každú splnenú výzvu účastník získa jeden losovací lístok, maximálne však 10. Čím viac výziev účastník splní, tým má väčšiu šancu na výhru.
 • Výsledky žrebovania budú zverejnené na stránkach kampane a výhercovia budú kontaktovaní e-mailom. Ceny im budú zaslané poštou.
 • Účastník svojou registráciou do kampane súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, k čomu dáva svoj osobitný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 • Osobné údaje účastníka budú použité výhradne v prípadoch súvisiacich s realizáciou a propagáciou kampane a nebudú poskytnuté tretím stranám.
 • Vyhlasovateľ kampane má právo použiť zaslané fotografie a texty s uvedením autorstva na nekomerčné účely (vzdelávacie, prezentačné, propagačné), v zmysle § 25 a § 28 autorského zákona. Za takéto použitie textov a fotografií mu nevzniká povinnosť vyplatiť autorovi odmenu.
 • Účastník sa svojou registráciou do kampane zároveň stáva používateľom portálu environmentálnej výchovy EWOBOX, prostredníctvom ktorého kampaň prebieha. Na účastníka sa preto vzťahujú práva a povinnosti užívateľa portálu.

Širší pohľad na vec.
Novú životnú stratégiu s rešpektom voči ľuďom a prírode.
Praktické zručnosti a radosť z dosiahnutých výsledkov.
Tipy a návody na šetrenie prírodných aj finančných zdrojov.
Status „greenfluencera“ a...
vecné ceny v mesačnom a záverečnom žrebovaní. Výhry

 • mesačné žrebovania: 10 x balíček „greenfluencera“ (kniha, desiatový box, termoska, látkový batôžtek, tričko kampane a drobné užitočné predmety v hodnote cca 50 Eur)
 • záverečné žrebovanie: 1. cena – digitálny fotoaparát v hodnote 200 Eur, 2. cena – „smart“ hodinky v hodnote 120 Eur, 3. cena – feratový set v hodnote 90 Eur.

Výsledky žrebovania zverejníme na stránkach kampane a výhercov budeme kontaktovať e-mailom. Ceny zasielame poštou.

Zelený „influencer = greenfluencer“. Je to človek, ktorý propaguje zdravý, zodpovedný a udržateľný životný štýl. Aj ty sa ním môžeš stať. Pomôžu ti tieto zásady:

 • Kade chodím, tade hovorím o kampani Zatoč s odpadom.
 • Výzvy najprv testujem na sebe a skúsenosti „šérujem“.
 • Nikdy neviem, kto ma vidí, preto sa vždy správam „green“.
 • Konšpirácie, nie sú moje inšpirácie. Fakty si vždy overujem.
 • Splnením výziev sa to nekončí, ale pokračujem ďalej.
Ak si nenašiel odpoveď na svoju otázku, využi nasledujúce kontakty info@ewobox.sk, 048/ 43 74 -196, -197 alebo využi tento kontaktný formulár

Výzvy

Čaká na teba mesiacov, výziev, - krát odpad na rôzne spôsoby.
Systém verzus jednotlivec
 • Medzinárodný deň pozitívneho myslenia (13. 9.)
September
Jedlé plytvanie
 • Svetový deň potravín (16. 10.)
Október
Čo máme v koši?
 • Medzinárodný deň nenakupovania (27. 11.)
November
December
„Móda“ sa už nenosí
Január
Príliš vzácny odpad
 • Svetový deň bez mobilu (6. 2.)
 • Svetový deň sociálnej spravodlivosti (20. 2.)
Február
Pripime si s planétou
 • Svetový deň vody (22. 3.)
 • Svetový deň recyklácie (18. 3.)
Marec
Papierové trampoty
 • Svetový deň Zeme (22. 4.)
 • apríl – mesiac lesov
Apríl
V kontakte s kožou
 • Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti (22. 5.)
 • Deň bez plastov (25. 5.)
Máj
Raz a dosť
 • Svetový deň životného prostredia (5. 6.)
 • Medzinárodný deň bez plastových tašiek (3. 7.)
Jún

Registrácia