Resetovať filter

Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

GREENPASS® umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia ...

Oplyvnite smerovanie koncepcie enviro vzdelávania v Žilinskom kraji

V priebehu 1. polroka 2024 plánuje Žilinský samosprávny kraj pripraviť Koncepciu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v Žilinskom kraji ...

Prihláste sa do Kurzu o liečivých bylinkách a plodoch našej prírody!

Prihláste sa do celoročného kurzu a naučte sa rozoznávať viac než 40 druhov liečivých bylín. Priebežne počas celého roka vás budeme zásobovať informác...

Druhá výzva IMPETUS - finančná a metodická podpora projektov občianskej vedy

Občianska alebo participatívna veda aktívne zapája verejnosť do výskumu. Študenti, učitelia, dobrovoľníci z neziskových organizácií a záujmových spolk...

GO GREEN dotazník - šetrné správanie sa voči klíme a životnému prostrediu

Vážení priaznivci klimatickej a environmentálnej výchovy, v roku 2024 sme si dali predsavzatie k šetrnejšiemu správaniu sa voči klíme a životnému p...

Atlas (Nadácia VUB) - výzva na predkladanie projektov

UŽ 4. ROK HĽADÁME TÝCH, KTORÍ NAMIESTO POPIERANIA KLIMATICKÝCH ZMIEN PODOPIERAJÚ PRÍRODU...

Predplatné českých enviro-časopisov na rok 2024

Milí priatelia, naše Centrum environmentálnych aktivít Trenčín už dlhé roky distribuuje na Slovensku české časopisy BEDRNÍK, VERONICA, BÍLÉ/BIELE K...

VTÁČIA HODINKA

Sčítaniu vtáctva na zimných krmidlách sa Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko venuje už od roku 2015. Každoročne prijímame údaje o vt...