Resetovať filter

Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia o...

Zapoj sa do Vedomostného kvízu – 50. výročie CITES

V piatok, 3. marca, sme si pripomenuli Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day - WWD) s dôležitým míľnikom dohovoru CITES (Dohovor o medzinárodn...

Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania

Týždeň 6.-10. 3. 2023 je Medzinárodným týždňom otvoreného vzdelávania (https://oeweek.oeglobal.org/). Ide o prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti,...

Výtvarná súťaž Vtáctvo mokradí

Opis súťaže Pestrosť života v mokradiach je fascinujúca. Sú domovom vzácnych a ohrozených druhov vtáctva. Mŕtve ramená riek, močiare, zaplaven...

Hľadáme projektového manažéra a experta pre municipality

Výzva na spoluprácu s Národnou recyklačnou agentúrou Slovensko (NARA-SK). Hľadáme mladých, kreatívnych ľudí, manažérsky a komunikačne zručných v sl...

Grantová výzva pre občiansku vedu

Financovanie a mentoring pre nové aj existujúce projekty občianskej vedy. Občianska veda približuje vedu ľuďom a ľudí vede. V oblasti biológie a en...

POMÔŽTE NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ

Aktuálne máme jedinečnú príležitosť obnoviť územie, ktoré bolo dlhé roky intenzívne využívané na poľnohospodárske účely. Teraz máme šancu zmeniť to...

Kvíz o biohospodárstve - vyhrajte neobyčajné ceny

Počuli ste už o papieri vyrobenom z kravského trusu? Že je to nemožné? Vďaka biohospodárstvu to idA videli ste už vianočné ozdoby vyrobené z kôry stro...