Grafická súťaž - ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽADnicu

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Stredoslovenskou galériou vyhlasujú grafickú súťaž pre ZUŠ, stredné a vysoké školy a záujmové krúžky. Gr...

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu školský rok 2021/2022 ...

Zatoč s odpadom - výzvy pre jednotlivcov a aktivity pre učiteľov

Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Staň sa súčasťou kampane...

Erasmus+ 2021 - 2027 : Výzva 2021 (2. kolo)

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a ...

Výchova a vzdelávanie pre zelenšiu Európu - Povedz si svoje!

Prostredníctvom Zelenej dohody sa EÚ snaží zmeniť Euŕopu na zelenšiu a udržateľnejšiu. Jednou z dôležitých nástrojov ako to dosiahnuť sú výchova a vzd...

ERASMUS+ 2021 - 2027: Nová výzva na predkladanie návrhov projektov

SAAIC1 - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s IUVENTOU2 – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a š...

Environmentálne orientovaný spotrebiteľ

Zaujímate sa o to, aké produkty nakupujete? Uvažujete nad tým, aký majú dopad na životné prostredie? Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovensk...

INTERREG V-A SK-CZ 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným or...