GameBOX Erazmus+: Finančná gramotnosť jednotlivcov a startupov (tímov)- gamifikované tréningy

Gamifikácia: Ako motivovať nielen svojich študentov a zlepšiť klímu v triede a spoločnosti.

1. Zjednotenie učenia a zábavy.

2. Prekonávanie prekážok na zvyšovanie sebadôvery, nových zdručnosti a skúseností.

3. Záujem o systém a spoločný cieľ.

4. Inovácia - jeho význam ako návrh exelentnosti rozdielnej hodnoty.

 

Stimulujeme kreativitu a vynaliezavosť.

Súvisiaca udalosť