VTÁČIA HODINKA

Sčítaniu vtáctva na zimných krmidlách sa Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko venuje už od roku 2015. Každoročne prijímame údaje o vtáctve na kŕmidlách od jednotlivcov aj školských kolektívov, ktoré evidujeme a vyhodnocujeme. Od roku 2024 sme sa rozhodli pripojiť k projektu Vtáčia hodinka, ktorý zjenodušuje spôsob zaznamenávania údajov pre verejnosť a povyšuje radosť z pozorovania vtáctva na úroveň občianskej vedy. Program nazvaný Vtáčia hodinka je určený všetkým záujemcom o prírodu a vtáčí život v ich okolí. Hoci ide o vedecký výskum, zúčastniť sa môže úplne každý bez predchádzajúcich skúseností, viac v sekcii Ako sa zapojiť.

Podobne sčítajú vtáky stovky tisíce ľudí v USA, Veľkej Británii, Írsku, Holandsku a v ďalších krajinách. S kolegami z Bavorska, Rakúska a Švajčiarska, Českej republiky a Srbska při sčítání úzko spolupracujeme, vďaka čomu môžeme porovnávať výlsedky i cezhranične.