Podpora vedenia škôl v záujme udržateľnosti Kľúčové posolstvá

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky
  • Vydal/zostavil Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Strategický rámec pre európsky vzdelávací priestor
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Materiál vypracovaný zo záverov stretnutia pracovnej skupiny pre udržateľnosť, v ktorom sú prezentované 

- výzvy a prekážky

- kľúčové aspekty vedenia v záujme udržateľnosti

- východiskové body vedenia k udržateľnosti

a zdôraznený význam hodnôt a etiky a zosúladenie udržateľnosti s výchovou k občianstvu a demokracii.