informačný portál

Základné údaje:
  • Typ zdroja: legislatívne predpisy,odborné publikácie ,webové stránky
  • Vydal/zostavil Ing. Jaroslav Ridzoň
  • Rok vydania 2024
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené
  • Jazykové mutácie Slovenčina

Co2News.sk je informačný portál zameraný na oblasť klimatických zmien, uhlíkovej stopy, uhlíkovej neutrality, uhlíkovej kalkulačky, ale aj oblasť  offsetových projektov, uhlíkových kreditov, ESG reportingu a Greenwashingu. Informačný portál Co2News.sk na dennej báze prináša najdôležitejšie informácie z celého sveta a bude pre Vás zdrojom užitočných informácii.