Halov močiar, domov vzácnych a ohrozených druhov - výzva na jeho záchranu

"Keď sa povie Halov močiar, predstavím si mokraď plnú života. Priamo na tejto lokalite nachádzajú domov mnohé vzácne a ohrozené druhy vtáctva. Nejde však iba o vtáky, ale celý mokraďový ekosystém od rastlín, cez bezstavovce, ryby a obojživelníky. A o takúto prekrásnu mokraďnú divočinu môžeme prísť." - Matej Repel, ornitológ SOS/BirdLife Slovensko

Halov močiar sa nachádza neďaleko obce Ižkovce v Michalovskom okrese. Je domovom chránených a vzácnych druhov vtáctva, z ktorých mnohé nachádzajú svoj domov v rámci Slovenska len tu na východe krajiny. Močiar bol odvodnený a odrezaný od rieky Laborec. V dôsledku toho vysychal, čo mu hrozí aj v súčasnosti.

Čo je na tomto mieste také výnimočné?

Priamo na tejto lokalite hniezdi nenápadný bučiak veľký aj globálne ohrozená chochlačka bielooká. Po dlhých rokoch starostlivosti, kedy sme privádzali do močiara vodu stavidlom nás príroda odmenila a vytvorila sa tu početná kolónia volaviek popolavých, volaviek purpurových, beluší veľkých, kormorána malého, pravidelne tu pozorujeme chavkoše nočné, beluše malé. Husté porasty vodných rastlín sú domovom chochlačky sivej, kačice chrapačky, husi divej, chriašteľov vodných. V noci sa ohlušujúci koncert žiab snažia prekričať chriašte bodkované, svrčiaky slávikovité. Pozorované tu boli aj také vzácne druhy ako šišila bocianovitá alebo kazarka pestrá. Výpočet druhov, pre ktoré je Halov močiar momentálne pravdepodobne jediným domovom široko ďaleko by mohol ešte pokračovať. Ak sa však ochrana prírody a zachovanie tejto jedinečnej lokality nestane hlavnou prioritou a jediným zámerom pre Halov močiar, všetko sa môže stať veľmi rýchlo minulosťou.

Cieľom SOS/BirdLife Slovensko je natrvalo povýšiť ochranu prírody a vodných vtákov v Halovom močiari na najvyššiu prioritu. S vašou pomocou získame prostriedky na odkúpenie močiara a zachováme ho vďaka tomu pre vtáky a pre prírodu. Zabránime premeneniu lokality na športový  rybník, vytvoríme podmienky pre každoročné zaplavovanie počas povodní na Laborci a zachováme tak biotopy pre vzácne druhy vtákov, ktoré tu hojne hniezdia. Vďaka Vám dokážeme vykúpiť 16,8 ha pozemkov v Halovom močiari a vykonáme najnutnejšie technické a manažmentové opatrenia pre zachovanie a zlepšenie podmienok v lokalite. Predaj pozemkov máme prisľúbený, ak sa nám však nepodarí vyzbierať cieľovú sumu dostatočne rýchlo, môžeme o túto možnosť prísť.

Podporte túto výzvu

https://sosbirdlifesk.darujme.sk/mokrad-ma-srdce/

Ďakujeme