Ťahanovská komunitná záhrada

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy, prednášky a prezentácie, diskusie, tvorivé dielne, workshopy, semináre a školenia, verejné akcie
  • Poskytovateľ Ťahanovská záhrada
  • Cena Bez poplatku

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne športy a športové náčinie. Súčasťou nášho komunitného života je hojný pobyt vonku a individuálne i skupinové aktivity. Snažíme sa inšpirovať a motivovať mestské deti i rodiny k aktívnemu tráveniu voľného času vonku a šíriť myšlienky lesnej pedagogiky, voľnej hry, robiť osvetu v oblasti enviromentálnej výchovy a pobytu vonku. Od roku 2020 sme zriaďovateľom ZŠ v experimentálnom overovaní slobodného demokratického vzdelávania so silným inkluzívnym charakterom. Odvtedy sa viac zameriavame na demokratizáciu vo vzdelávaní, odovzdávanie hodnôt demokracie a občianskej angažovanosti žiakom základnej školy a šíreniu osvety v tomto duchu.