Náučné videá Biocirkulárna škola

Základné údaje:
  • Typ ponuky: e-learning
  • Poskytovateľ Živá Zahrada
  • Cena Bez poplatku

Štyri vzdelávacie videá vytvorené OZ PedaVita a RSP Živá Záhrada v rámci projektu Biocirkulárna škola s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu na témy:

1.Obehové biohospodárstvo 

2.Obnova zdravia pôdy a ekosystémové služby

3.Kvalitný kompost ako predchádzanie vzniku odpadov

4.Lokálne potraviny, komunitné a školské záhrady, jedlá zeleň