Environmentálna výchova v 21. storočí

Zvyčajne na začiatku školského roku, resp. na konci augusta je postupne viacerými krajskými pracoviskami NIVaM zverejnená ponuka na vzdelávania v schválených programoch vzdelávania vrátane inovačného vzdelávania Environmentálna vý...

Katalóg vzdelávacích programov - Východné Slovensko

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva si pre Vás pripravilo ponuku vzdelávacích programov pre skupiny od materských škôl až po stredné školy, špeciálne pre lokality Východného Slovenska. Prednáškami a terénnymi exkurzia...

Záznam prednášok Agrokomplex 2022 - Regeneratívne poľnohospodárstvo

REGENERATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO - DISKUSIE A PREDNÁŠKY Agrokomplex 2022, hala M3 Popis programu: https://www.zivazahrada.sk/wp-content/uploads/2024/04/Plagat-program-FINAL-1.pdf...

Náučné videá Biocirkulárna škola

Štyri vzdelávacie videá vytvorené OZ PedaVita a RSP Živá Záhrada v rámci projektu Biocirkulárna škola s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu na témy: 1.Obehové biohospodárstvo  2.Obnova zdravia pôdy a ekosystémové služ...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...

populair

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (celé znenie: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kv...

Výzva s Maxom

Jarná outdoorová aktivita, v ktorej vyzývame deti ale aj dospelých vyčistiť prírodu, obľúbené prechádzkové miesto alebo blízke okolie domu....

klímaTYzuj sa

...a aktivuj sa pre klímu! Kampaň trvá od spetembra 2023 do júna 2024. Tvorí ju 10 mesiacov, 10 tém a 10 výziev súvisiacich so zmenou klímy a našim bežným dňom. Staň sa súčasťou a zaži nový príbeh na sebe. Ceny nie sú to hlavné, čo môžeš zí...