Naučme sa chrániť dravce

Základné údaje:
  • Typ ponuky: jednodňové programy, prednášky a prezentácie, verejné akcie, projekty
  • Poskytovateľ Sokoliarska skupina sv.Bavona z Banskej Bystrice
  • Cena Bez poplatku

Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Bystrice ponúka v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach interaktívne predstavenie druhov dravcov. Cieľom je pozdvihnutie významu ochrany dravých vtákov prostredníctvom interaktívneho predstavenia pomocou dravých vtákov na mieste, alebo v sídle Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach.