Druhá výzva IMPETUS - finančná a metodická podpora projektov občianskej vedy

Občianska alebo participatívna veda aktívne zapája verejnosť do výskumu. Študenti, učitelia, dobrovoľníci z neziskových organizácií a záujmových spolkov, fanúšikovia vedy aj bežní ľudia pomáhajú vedcom s rôznymi úlohami: počítať vtáctvo, mapovať výskyt inváznych rastlín a živočíchov, vyhodnocovať zábery z kamier alebo naskenované histologické preparáty, monitorovať životné prostredie, vplyvy počasia, zdravie, ale napríklad aj lúštiť staré rukopisy, skúmať jazyk, vnímanie umenia, alebo históriu v rodinných príbehoch.

V Európe získava občianska veda čoraz viac pozornosti aj podpory financovateľov vedy. Centrá občianskej vedy vznikajú na univerzitách, ale tiež v knižniciach a múzeách a pomáhajú ľuďom z najrôznejších skupín vrstiev spoločnosti budovať si vedeckú gramotnosť a pozitívny vzťah k vede založený na osobnej skúsenosti. Vedci takýmito spoluprácami získajú viac údajov, príležitosť preklenúť komunikačnú bariéru medzi odbornou a laickou verejnosťou a nájsť nové, spoločensky relevantné výskumné otázky.

 

Európsky projekt IMPETUS vyhlásil 10. 1. 2024 druhú výzvu, v ktorej môžu existujúce aj novo vznikajúce iniciatívy občianskej vedy získať finančnú aj metodickú podporu v programe Akcelerátor. Vynikajúce projekty občianskej vedy sa tiež môžu uchádzať o Cenu Európskej únie za občiansku vedu.

Čo ponúka program Akcelerátor? Jeho cieľom je pomôcť európskym projektom občianskej vedy, aby naplnili svoj vedecký aj spoločenský potenciál. Okrem financovania (20 000 € pre vznikajúce projekty, 10 000 € pre už existujúce projekty) získajú úspešní uchádzači aj intenzívny tréning a mentoring zameraný na rozvoj všetkých stránok projektu občianskej vedy, od korektnej práce s dátami a zohľadňovania etických aspektov zapájania verejnosti až po zvýšenie spoločenského dosahu projektu.

Výzva na podávanie nominácií pre Európsku cenu za občiansku vedu je otvorená do 11. 3. 2024, výzva pre nové a existujúce projekty občianskej vedy (Akcelerátor) sa uzatvorí 14. 3. 2024.

 

Občianska veda je inkluzívna, na túto výzvu teda môže odpovedať široké spektrum aktérov: vedeckí pracovníci a výskumné inštitúcie, knižnice, múzeá, ale aj občianske a neziskové združenia.

Tohtoročnými témami sú Udržateľný spôsob života, Spravodlivosť a rovnosť a Občianska veda s a pre komunitu. Ak si nie ste istí, ako Váš výskum zapadá do tém výzvy IMPETUS, môžete sa opýtať priamo organizátorov na informačnom webinári (28. februára o 09:00 stredoeurópskeho času, v angličtine), kde sa záujemcovia môžu dozvedieť podrobnosti o tom, ako sa zapojiť.

CVTI SR organizuje 30. 1. 2024 o 10.00-11.00 webinár v slovenskom jazyku, ktorého hlavnou témou bude výzva IMPETUS, ale aj ďalšie výzvy a novinky občianskej vedy. Pripojiť sa môžete na cez odkaz: https://video.nti.sk/live?267641RXQL2LTQ83.

 

Zdroje:

Webstránka výzvy IMPETUS: https://impetus4cs.eu/opencall/

Informácie v slovenčine o občianskej vede: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/category/obcianska-veda/

Príklady projektov občianskej vedy realizovaných na Slovensku: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/projekty-obcianskej-vedy-na-slovensku/

Facebooková skupina občianskej vedy na Slovensku: https://www.facebook.com/groups/1834293346991440