Vzdelávanie zamerané na environmentálnu udržateľnosť: Organizácia a tvorba učebných plánov a budovanie základných kompetencií

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky
  • Vydal/zostavil EURÓPSKA KOMISIA Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené
  • Jazykové mutácie všetky jazyky EÚ

Dokument sa venuje tvorbe učebných plánov týkajúcich sa učenia sa zameraného na udržateľnosť. V hlavných odkazoch sa premietajú diskusie, ktoré sa uskutočnili v rámci pracovnej skupiny EÚ pre učenie sa zamerané na udržateľnosť počas jej zasadnutia v Bruseli 15. – 16. septembra 2022.