Dinosauri a tí druhí

Základné údaje:
  • Typ ponuky: prednášky a prezentácie, workshopy
  • Poskytovateľ Nezisková organizácia Barbora
  • Cena S poplatkom 100€

Program Dinosauri a tí druhí je zameraný na dinosaury a prehistorický život na našej planéte. Je určený aj pre najmenšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl hlavne v území Geoparku Malé Karpaty, resp. v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Po vzájomnej dohode vieme urobiť výuku aj v inom kraji. 

Výuka programu prebieha v triede, resp. na vami zabezpečenom mieste. Vzdelávacia aktivita pozostáva z viacerých prvkov, ktoré deťom priblížia históriu života na Zemi prostredníctvom odborného výkladu. Voľné rozprávanie o dinosauroch a iných zaujímavých "príšerách" z dávnoveku našej planéty je prispôsobené rôznym ročníkom, ich vedomostiam a záujmom. Súčasťou aktivity sú i simulačné hry a cvičenia, pozorovanie skamenelín, modelov živočíchov a diskusia

Počas prezentácie sa poslucháči dozvedia základné informácie o paleobiológii, paleoekológii (dinosaury predsa nežili v prázdne, ale v rôznych prostrediach) a histórii života na Zemi.

Dinosaury sú lakadlom pre deti, prečo to nevyužiť a nenaučiť ich pritom hravou formou niečo o geológii, ekológii, zmenách a vývoji rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a (klimatických) zmenách v histórii Zeme.

Trvanie prednášky: 45 minút. Po dohode existuje možnosť upraviť trvanie a doplneniť ľubovoľný program z ponuky našej organizácie.

Cena uvedená v popise je orientačná, výsledná cena závisí od počtu účastníkov a ich potrieb. Neváhajte nás kontaktovať s prípadnými otázkami.

Súvisiacie články