Prírodné poklady Bratislavy pre mladých objaviteľov

Základné údaje:
  • Typ zdroja: pracovné listy,učebné pomôcky
  • Vydal/zostavil DAPHNE
  • Rok vydania 2022
  • ISBN 978-80-89133-36-9
  • Cena S poplatkom 9
  • Distribúcia Poštou, Osobný odber, Iné: zásielkovňa, kuriér
  • Kontakt pre objednávku https://daphne.sk/sk/e-shop/vzdelavacie-vychytavky/prirodne-poklady-bratislavy/

V materiáli nájdete viac ako 30 aktivít zameraných na výlety do minulosti, lúky a pasienky, lesy, vodu a mokrade. Príručka je vhodná pre mladé objaviteľky a mladých objaviteľov, ktorí radi bádajú a na všetko sa pýtajú.

Spoznajte s nami krásy prírody Bratislavy a ich rastlinných a živočíšnych obyvateľov.

Príručka je vytlačená na Slovensku na recyklovanom papieri.Prvé vydanie vyšlo v roku 2017, v roku 2022 sme vydali 2. upravené vydanie.