ENVIRÓZA - pracovné listy pre ZŠ a SŠ

Základné údaje:
  • Typ zdroja: pracovné listy
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Poštou, Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku o-vychova@sazp.sk

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Enviróza. Listy sú zamerané na päť tém v oblasti environemntálnych záťaží: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Pôda a horninové prostredie, Voda a Ľudské zdravie.
Dotlač 2022.