Elektroodpad-Dopad 2 - nové, doplnené vydanie (2023)

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky,pracovné listy
  • Vydal/zostavil ŽIVICA
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Poštou
  • Kontakt pre objednávku https://www.elektroodpad.zivica.sk/?fbclid=IwAR3lU99kfOjgQ-KYtQp_Nf_RM8YDwp5vBNJ31wEEMPG892pcZiAb0Cy1Q3Q

Inovované a doplnené vydanie príručky Elektroodpad-Dopad 2,

ktoré obsahuje aktuálne informácie o výrobe a životnom cykle elektroniky, probléme elektroodpadu a metodický popis aktivít využiteľných v materských, základných aj stredných školách na rôznych predmetoch.