GreenComp EURÓPSKY RÁMEC KOMPETENCIÍ V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

Základné údaje:
  • Typ zdroja: strategické dokumenty ,metodiky
  • Vydal/zostavil Útvar Európskej komisie pre vedu a vedomosti Spoločné výskumné centrum
  • Rok vydania 2022
  • ISBN ISSN 1831-9424
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené
  • Jazykové mutácie všetky jazyky EÚ

A "MUST-HAVE" publikácia pre každého, kto chce zaviesť ciele udržateľného rozvoja do školy.

Publikácia poskytuje rámec spoločných kompetencií v oblasti udržateľnosti na európskej úrovni ako všeobecný základ na usmernenie pedagógov, i vzdelávajúcich sa osôb.

Vytvorenie spoločného pohľadu na udržateľnosť môže pôsobiť ako katalyzátor konania pedagógov a žiakov v školách s presahom na blízke okolie i celú spoločnosť.

GreenComp sa opiera o rady a konsenzus veľkého počtu odborníkov a zainteresovaných strán. Komisia vyzýva členské štáty, aby ho používali ako referenciu pri zavádzaní vzdelávacích iniciatív zameraných na udržateľnosť.