Hodnotenie učenia sa a kmpetencií vo vzdelávaní k udržateľnosti

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky
  • Vydal/zostavil Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Strategický rámec pre európsky vzdelávací priestor
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Materiál vypracovaný zo záverov zasadnutia pracovnej skupiny Vzdelávanie pre udržateľnosť poskytuje pohľad na povahu hodnotenia učenia sa zameraného na udržateľnosť a odkazy na príklady postupov hodnotenia v niektorých krajinách.