Učenie sa zamerané na udržateľnosť: Osvedčené postupy vo vzdelávaní učiteľov a medzery v poskytovaní

Základné údaje:
  • Typ zdroja: strategické dokumenty ,metodiky
  • Vydal/zostavil Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Strategický rámec pre európsky vzdelávací priestor
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Učenie sa zamerané na udržateľnosť: Osvedčené postupy vo vzdelávaní učiteľov a medzery v poskytovaní

1. Politická vôľa, impulz a financovanie

2. Kvalifikácie učiteľov a odborné znalosti v oblasti udržateľnosti

3. Zakotvenie udržateľnosti do profesijných štandardov pre učiteľov

4. Holistický prístup k vzdelávaniu v oblasti udržateľnosti pre učiteľov

5. Kultúra spolupráce a učenia sa v rámci školy

6. Spolupráca a partnerské učenie

7. Občianska spoločnosť a mimovládne organizácie

8. Prepojenie medzi digitálnou oblasťou a udržateľnosťou

9. Dobré životné podmienky a učenie sa zamerané na udržateľnosť

10. Zdroje a súbory nástrojov pre vyučovanie a učenie sa zamerané na udržateľnosť