Spolupráca a partnerstvá pre udržateľnosť Kľúčové posolstvá

Základné údaje:
  • Typ zdroja: strategické dokumenty ,metodiky
  • Vydal/zostavil Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultú
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Dokument o vzdelávacom, sociálnom a environmentálnom prínose partnerstiev medzi sektormi vzdelávania pre udržateľnosť s príkladmi inšpirácií z úspešných partnerstiev.