GO GREEN dotazník - šetrné správanie sa voči klíme a životnému prostrediu

Vážení priaznivci klimatickej a environmentálnej výchovy,

v roku 2024 sme si dali predsavzatie k šetrnejšiemu správaniu sa voči klíme a životnému prostrediu. Pridajte sa k nám!

Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu Dropie si vás dovoľuje vyzvať k spoločnému naplneniu cieľov Envirostratégie 2030 v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" a tak dosiahnuť ďalšie dôležité míľniky uhlíkovej neutrality SR.

Máte teraz možnosť overiť si svoj klíma postoj, a pomocou GO GREEN dotazníka sa naladiť na uvedomelejší a aktívnejší spôsob ochrany klímy.

Dotazník bude aktívne zbierať vaše klíma postoje počas obdobia 2024 JANUÁR - JÚN.

Dotazníkový prieskum sa realizuje v rámci projektu Living Lab Dropie.

Ďakujeme za zapojenie sa do prieskumu, prajeme vám veľa šťastných krokov v roku 2024!