Prihlasovanie do Zelenej školy

Záleží vám na výchove a vzdelávaní detí?

Chápete, že potrebujeme zmeniť prístup k životnému prostrediu a prírode?

Ste materská, základná, stredná alebo špeciálna škola pôsobiaca na území Slovenska?

 

Pridajte sa k nám - do programu Zelená škola.

Budeme vás sprevádzať zmenami - vo výučbe aj fungovaní školy.

Tak, aby ste envirovýchovu robili NAOZAJ.


Prihlasovanie do programu Zelená škola: 22.4. - 30.6. cez www.zelenaskola.sk

Stránka výzvy: https://zelenaskola.sk/