Sustainability Treasure Hunt

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky,brožúry, plagáty a letáky,vzdelávacie hry,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil Slovak Eco Quality
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené
  • Jazykové mutácie English

"Hľadanie udržateľných pokladov" je zaujímavá aktivita zameraná na podporu udržateľnosti a zvyšovanie povedomia ľudí o životnom prostredí. Využíva celý rad kreatívnych a interaktívnych metód, ktoré pomáhajú účastníkom “hľadania udržateľných pokladov” lepšie pochopiť a oceniť význam udržateľného života. Honba za pokladmi je hravá a zároveň vzdelávacia. Účastníci sú vyzvaní, aby preskúmali miesta alebo oblasti, v ktorých je zdôraznená téma udržateľnosti, napríklad ekologické iniciatívy, možnosti recyklácie, zelené komunitné projekty alebo individuálna cesta späť k prírode. Hľadanie udržateľných pokladov je tak cestou za objavmi vo svete udržateľnosti, na ktorej nás vedie  aj náš individuálny svet prepojený s prírodou.