EKOALARM 2.0

Ak na škole chcete:

  • zvýšiť povedomie o triedení a predchádzaní vzniku odpadu, ako aj o odpade samotnom;
  • aktívne zapojiť žiakov či študentov;
  • znížiť množstvo odpadu;

... tak toto vzdelávanie je práve pre Vašu školu

Spája to najlepšie z niekoľkoročných skúseností z online a prezenčného vzdelávania a je určený pre základné a stredné školy.

Ponúkame vám 2 verzie:

- EKOALARM 2.0

- Ochutnávka EKOALARM 2.0

Všetky informácie nájdete v ponukovom liste.