Analýzy a diskusie na RTVS24 o environmentálnej výchove

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil RTVS
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

V 30 minútovej relácii Analýzy a diskusie o environmentálnej výchove sa dozviete viac o aktivitách Slovenskej agentúry životného prostredia:

- kampani Zatoč s odpadom,

- inovačnom vzdelávaní pre učiteľov,

- portáli environemntálnej výchovy ewobox,

- súťažiach a programoch pre školy,

- pripravovanom zážitkovo vzdelávacom areáli pri SAŽP v Banskej Bystrici.