Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022

Základné údaje:
  • Typ udalosti: jednodňové programy, prednášky a prezentácie , diskusie , workshopy, semináre a školenia , kampane, projekty, granty a fondy
  • Organizátor: Slovenská Agentúra Životného Prostredia
  • 31.05.2210:00 - 13:00
  • K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 00421915595203
  • martin.trso@sazp.sk

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a ďalší partneri projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, vás pozývajú na ďalší zo série tohtoročných workshopov venovaných téme centrálneho zásobovania teplom, ktorý sa uskutoční v utorok 31. mája 2022 v Trenčíne.

Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia, najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. 

Zabezpečenie dobrého fungovania centrálneho zásobovania teplom (CZT) je jedným z účinných opatrení na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia v obciach a mestách. Využívaním dodávky tepla z CZT sa minimalizuje počet miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia v danom území. Zdroje CTZ sú ľahšie a účinnejšie ovládateľné z pohľadu minimalizovania znečisťovania ovzdušia.

Workshop sa bude konať v utorok 31. mája 2022 v priestoroch VÚC Trenčín a je určený predovšetkým pre zástupcov samospráv a koncových užívateľov CZT z Bratislavského, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Ak vás táto téma zaujíma, môžete sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Podobné udalosti