Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Európsky týždeň mobility 2023

Základné údaje:

SBM sa zapája do Európskeho týždňa mobility 2023
V termíne 16. a 17. septembra 2023 ponúkneme návštevníkom 50% zľavu na vstupnom do expozície Kammerhof-Baníctvo na Slovensku a expozície Galéria J. Kollára.

Slovenské banské múzeum sa zapája do iniciatívy Banskobystrického samosprávneho kraja - Európsky týždeň mobility a poskytne zľavy zo vstupného do 2 svojich expozícií.

Ponuka BBSK pre rok 2023:
Banskobystrický samosprávny kraj pripravil počas víkendu 16. – 17. septembra polovičné zľavy zo vstupného do piatich múzeí a galérie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. K výzve Nechajte auto doma sa počas tohto víkendu, ktorý sa koná v rámci Európskeho týždňa mobility, pripojí aj ďalších dvanásť múzeí a galérií po celom kraji. Na uplatnenie zľavy stačí prísť inak, ako osobným autom.
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM). Podporiť iné, ekologickejšie druhy dopravy, plánuje opäť prostredníctvom výzvy Nechajte auto doma. Všetci, ktorí tak urobia, sa môžu tešiť na polovičné zľavy zo vstupného až v osemnástich múzeách a galériách po celom kraji.
„Tretí ročník  spoločného projektu ETM bude výnimočný tým, že sa do neho tento rok po prvý raz zapojilo spolu až osemnásť kultúrnych inštitúcií z celého kraja. Veľmi nás to teší a zatiaľ je to historické maximum. Tohtoročnými nováčikmi sú Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Hradné múzeum vo Fiľakove a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici,“ povedal riaditeľ odboru kultúry Úradu BBSK Peter Černek.
Chodcov, cyklistov, kolobežkárov či tých, ktorí pri ceste za kultúrou využijú vlak alebo autobus, odmení osemnásť vybraných múzeí a galérií na území kraja polovičnou zľavou zo vstupného. Okrem bežnej individuálnej prehliadky expozícií a aktuálnych výstav si múzeá  a galérie pripravili aj viaceré sprievodné aktivity. 
V Stredoslovenskom múzeu sa vydáte po tajomstvách známych i takmer zabudnutých remesiel v Matejovom dome. V Tihányiovskom kaštieli návštevníkom ukážu, ako dať druhú šancu veciam, ktoré by inak skončili na skládke. 
Stredoslovenská galéria pre svojich návštevníkov pripravila vernisáž k výstave HYDROZOA, časť 6. Stála expozícia Stana Filka. 
V Horehronskom múzeu pripravili okrem komentovaných prehliadok expozícií a aktuálnej výstavy Remeslo má modré dno aj komentované prehliadky mestskej veže v Brezne, kde vám počas putovania po jednotlivých poschodiach odhalia jej históriu. 
Rodiny s deťmi sa môžu v Pohronskom múzeu v Novej Bani tešiť na hľadania Strateného pokladu Isaaca Pottera a pre deti je tiež pripravené fotenie v kostýme permoníka z Althandlu. 
V Novohradskom múzeu v Lučenci budú pre návštevníkov pripravené komentované prehliadky k expozícii a  aktuálnym výstavám. 
V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote vám v rámci výstavy Legendárne Priateľstvá Petőfiho predstavia, ako sa cestovalo po Gemeri a Uhorsku v novoveku. 
Hradné múzeum vo Fiľakove  pripravilo prehliadku historických zbraní a odevu z obdobia 16. a 17. storočia a Múzeum vo svätom Antone svojich návštevníkov prevedie kaštieľom prostredníctvom komentovaných prehliadok. 
Kultúru za zvýhodnenú cenu zažijete počas víkendu 16. – 17. septembra v nasledovných inštitúciách:

1.    Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP 3755/4A, Banská Bystrica
2.    Stredoslovenská galéria, Dolná 141/8, Banská Bystrica
3.    Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, Banská Bystrica
4.    Horehronské múzeum, Námestie gen. M. R. Štefánika 47/55, Brezno
5.    Hutnícky skanzen, Mlynská 312, Hronec
6.    NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo nám. 11/21, Kremnica
7.    Novohradské múzeum a galéria, Námestie Kubínyiho 38/3, Lučenec
8.    Mestské múzeum Lučenec (radnica), Ulica Dr. Herza 240/1, Lučenec
9.    SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Dolná Strehová, Ul. Madácha 1, 
Dolná Strehová a Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná č. 188, Sklabiná 
10.    SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 
Modrý Kameň 
11.    Pohronské múzeum, Bernolákova 20/2, Nová Baňa
12.    Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 14/5, Rimavská Sobota
13.    Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton
14.    SNG – Zvolenský zámok, Námestie SNP 1, Zvolen 
15.    Galéria Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, Zvolenská Slatina
16.    Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici -  Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Tajov č. 86, Tajov
17.    Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, Fiľakovo
18.    Slovenské banské múzeum - Kammerhof – Baníctvo na Slovensku, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Otváracie hodiny sú dostupné priamo na webových stránkach jednotlivých múzeí a galérií, pri ceste vlakom či autobusom predložte cestovný lístok, v prípade iného spôsobu dopravy stačí ústne vyhlásenie o tom, aký dopravný prostriedok ste pri ceste za kultúrou využili.

Kontakt pre médiá:
Lenka Štepáneková
vedúca oddelenia komunikácie
lenka.stepanekova@bbsk.sk 
0918 865 747

Kontakt za múzeum:
Informačné centrum SBM
Kammerhofská 2
infobs@muzeumbs.sk
0456949418

Podobné udalosti