Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Základné údaje:
  • Typ ponuky: semináre a školenia
  • Poskytovateľ Slovenská agentúra životného prostredia
  • Cena Bez poplatku
  • Trvanie neuvedené
  • Max. počet účastníkov neobmedzené

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) realizuje v rámci Národného projektu sériu seminárov s názvom Zelená infraštruktúra v sídlach miest. Cieľom seminárov je  zdôrazniť dôležitosť zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí. Prednášky sú zamerané na vplyvy klimatickej zmeny, na tvorbu verejných priestorov s využitím zelene, budovanie zelenej infraštruktúry v procese územného plánovania, vertikálne a strešné záhrady, ochranu životného prostredia a rozvoj miest z pohľadu samosprávy, ako aj na mokrade ako súčasť zelenej infraštruktúry v mestách. Súčasťou seminára je tiež vernisáž posterov k danej problematike.

Súvisiacie články

Súvisiacie zdroje