Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie ,metodiky,brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Slovenská agentúra životného prostredia
  • Rok vydania 2020
  • ISBN 978-80-8213-029-7
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mestskú mobilitu priblíži školiaci a metodický materiál Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility.