Exteriérová odborná učebňa ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Základné údaje:
  • Typ ponuky: projekty
  • Poskytovateľ Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
  • Cena S poplatkom 76053

Ekoučebňa v exteriérovom prostredí areálu školy podporí environmetnálnu výchovu a vzdelávanie v predmetoch Bio-enviro, Biológia, Poznaj a chráň, Prírodoveda, Výchova umením. Ekoučebňa má kapacitu 24 miest, s rozvrhom šitým na mieru ju budú využívať všetci žiaci našej školy, školy v spádovom regióne a široká verejnosť mimo školských hodín. Ekoučebňu je možné využiť aj na rôzne kurzy, školenia, semináre, prednášky, výstavy, súťaže, kvízy a pod.