Cesta zo stredu Zeme

Základné údaje:
  • Typ ponuky: prednášky a prezentácie, diskusie, tvorivé dielne, workshopy
  • Poskytovateľ Nezisková organizácia Barbora
  • Cena S poplatkom 150€

Zameranie: endogénna geológia, sopky, horniny, minerály

Získané vedomosti: žiaci sa naučia základné princípy vzniku sopečnej činnosti. Dokážu rozoznať základné typy magmatických hornín, ich zloženie a význam. Identifikácia telies sopky z geologickej mapy pomôže k lepšiemu poznaniu krajiny.

Vzdelávacia aktivita pozostáva z viacerých prvkov, ktoré deťom priblížia magmatické horniny a ich život prostredníctvom odborného výkladu. Voľné rozprávanie o sopkách, prejavoch sopečnej činnosti, ich vzniku a význame sopiek pre ľudstvo je prispôsobené rôznym ročníkom, ich vedomostiam a záujmom. Súčasťou aktivity sú i simulačné hry a cvičenia, pozorovanie hornín a minerálov, diskusia o nich a záverom si žiaci vyskúšajú pokus so sopkou. Súčasťou aktivít sú i pracovné listy.

Základná sadzba 150€, v prípade väčších skupín a individuálnych požiadaviek: cena dohodou.