Cesta zo stredu Zeme

Základné údaje:
  • Typ ponuky: prednášky a prezentácie, diskusie, tvorivé dielne, workshopy
  • Poskytovateľ Nezisková organizácia Barbora
  • Cena S poplatkom 5€/osoba

Program Cesta zo stredu Zeme je zameraný na geológiu, sopky, magmatizmus, horniny a minerály. Je určený pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Po vzájomnej dohode vieme urobiť výuku aj v inom kraji. 

Vzdelávacia aktivita pozostáva z viacerých prvkov, ktoré deťom priblížia magmatické horniny prostredníctvom odborného výkladu. Voľné rozprávanie o sopkách, prejavoch sopečnej činnosti, ich vzniku a význame sopiek pre ľudstvo je prispôsobené rôznym ročníkom, ich vedomostiam a záujmom. Súčasťou aktivity sú i simulačné hry a cvičenia, pozorovanie hornín a minerálov, diskusia o nich a záverom si žiaci vyskúšajú pokus so sopkou. Súčasťou aktivít sú i aktivitné listy.

Žiaci sa naučia základné pojmy súvisiace s vulkanizmom a vznikom sopečnej činnosti. Dokážu rozoznať základné typy magmatických hornín, ich zloženie a význam. Identifikácia telies sopky z geologickej mapy pomôže k lepšiemu poznaniu krajiny.

Trvanie prednášky: 45-90 minút. Po vzájomnej dohode existuje možnosť individuálne upraviť trvanie alebo doplniť o ľubovoľný program z ponuky našej organizácie.

Výsledná cena závisí od počtu účastníkov a ich potrieb. Minimálna cena za aktivitu je 100 €. Neváhajte nás kontaktovať s prípadnými otázkami.

Súvisiacie články