HĽADAJ 2 ROVNAKÉ - dreviny

Základné údaje:
  • Typ zdroja: vzdelávacie hry
  • Vydal/zostavil DAPHNE IAE
  • Rok vydania 2022
  • Cena S poplatkom 6
  • Distribúcia Poštou, Osobný odber, Iné:
  • Kontakt pre objednávku https://daphne.sk/e-shop/hladaj-dreviny/

Spoločenské hry pomáhajú prežiť príjemné chvíle v kruhu tých, ktorých máme radi. Cieľom hry je hravým spôsobom spoznať listy stromov, ktoré majú prirodzený areál výskytu na Slovensku. Veríme, že hra bude pre vás jedinečná a zábavná.

V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov pôvodných drevín rastúcich na Slovensku, ktoré sa naučíte spoznávať podľa tvaru listov.

Je určená pre 2 – 4 hráčov a obsahuje 31 kartičiek s obrázkami.

Hru môžete využiť nielen doma, ale aj v škole. Je pripravená pre:

  • žiakov 5. ročníka (téma: Spoločenstvá organizmov – Lesné spoločenstvo),
  • pre žiakov 4. ročníka (Prírodné spoločenstvá),
  • žiakov 6. ročníka (Živé organizmy a ich stavba – Vonkajšia stavba rastlín).