Vzdelávacie materiály o zmene klímy

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky,vzdelávacie hry,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil Game on! projekt
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené
  • Jazykové mutácie Slovenčina

Edukačné materiály predstavujú nástroj neformálneho vzdelávania pre učiteľov a učiteľky, ktorí sa venujú téme klimatických zmien a chcú ju atraktívnym spôsobom priblížiť žiakom počas vyučovania. Obsahom týchto materiálov sú vzdelávacie aktivity, kvízy, situačné hry i outdoorové hry s návodmi a inštrukciami. Každý materiál v úvode opisuje cieľ danej aktivity, dĺžku jej trvania, cieľovú skupinu, prípravu i podmienky na jej realizáciu. 

Edukačné materiály boli vytvorené v rámci projektu GameOn! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy! Projekt je iniciatívou 10 organizácií z 8 krajín strednej a východnej Európy, ktorá má za cieľ zvýšiť povedomie o zmene klímy a aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do riešenia environmentálnych problémov.