Resetovať filter

Posledné dni na ZAPOJENIE do programu Zelená škola!

Chcete priniesť na školu reálne zmeny? Chrániť prírodu NAOZAJ? Zapojte sa do programu Zelená škola! Prihlasovanie prebieha do 28. 6. Viac na:...

GO GREEN dotazník - šetrné správanie sa voči klíme a životnému prostrediu

Vážení priaznivci klimatickej a environmentálnej výchovy, v roku 2024 sme si dali predsavzatie k šetrnejšiemu správaniu sa voči klíme a životnému p...

Verejné hlasovanie EKOFOTOGRAFIA

Súťaž EKOFOTOGRAFIA, ktorá bola vyhlásená aj na EWOBOXe 18.7.2023 Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, bola uzavretá 14.9.2023 a medziná...

Fotosúťaž Ekofotografia

Ekofotografia 2023 – 15. ročník Opäť tu máme súťažnú prehliadku fotografií EKOFOTOGRAFIA 2023, ktorá sa koná každý druhý rok v Liptovskom Mikuláši....

Fórum ekológov 2023

EVVO - stretnutie ekológov a priaznivcov ekológie zo štátnej správy, z rôznych typov vysokých, stredných a základných škôl, z radu odborníkov, mimovl...

PODARÍ SA NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ?

V našej zbierke na mokraď v poľnohospodárskej krajine sa nám podarilo prekročiť polovicu cieľovej sumy. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme všetkým z vá...

Kurikulárna reforma - verejná konzultácia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) spustilo verejnú konzultáciu vzdeláv...

Prezentácia výsledkov: Aplikovaný výskum retenčno–drenážnej environmentálnej spevnenej plochy

Registruj sa na konferenciu Aplikovaný výskum retenčno–drenážnej environmentálnej spevnenej plochy na princípe obehového hospodárstva dňa 23.03.2022 v...