Názov Popis Stránka aktivity
Zelený vzdelávací fond

Ponúka vám možnosť zrealizovať svoj nápad v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania detí, širokej verejnosti a pedagogických pracovníkov. Viac informácií k aktuálnej výzve na predkladanie projektov ako oprávnenosť žiadateľov o finančnú podporu, či aktuálne témy a aktivity je zverejnené na webovom sídle fondu.

www.zelenyvzdelavacifond.sk